dimecres, 29 de febrer de 2012

Dels privilegis a l'Esglèsia, en format breu...

 Us deixe amb una resposta ben clarificadora, que li he fet a un amic al Facebook, però que exemplifica molt bé, de forma molt breu, el que pense sobre allò dels privilegis de l'Esglèsia Catòlica a l'Estat Espanyol.

"Tota la raó, J____. En aquestos temps deuria de revisar-se tot. 

Ara bé, en un Estat aconfesional com el nostre, no crec que deuria de tenir una religió en concret més privilegis que d'altres. En concret l'Estat Espanyol li dóna centenars de milions anuals a l'esglèsia, sense contar amb el que percep pels col·legis concertats (que sóc dels qui defense l'ensenyament concertat, sempre i quan s'apliquen mesures afavoridores d'igualtat d'oportunitats en la seva selecció d'alumnat i professorat). A més recordem que l'Esglèsia no paga l'IBI, com qualsevol altre. 

Per la meva banda, crec que tots som iguals, amb els mateixos privilegis, i les mateixes oportunitats. Amb la mateixa llibertat de decidir si volem elegir una o un altra religió, o cap de les que hi han. No oblide la importantíssima tasca de filantropia de l'Esglèsia i de les seves associacions. També conec d'altres, que no tenen els mateixos recursos i fan una tasca ingent. 

Jo defense un Estat laic, i això no és estar en contra de cap religió. Solsment és no afavorir a algú per damunt d'un altre. LEFT (Libertad-Igualdad-Fraternidad i Tolerància, amic. També tolerants amb qui no pensem com nosaltres, però aposten per un futur millor, més just i més equànime). 

Una abraçada ben forta J____!!!"